Laura de Lange

P I A N I S T E

Stichting de Lange

Stichting De Lange is regelmatig nauw betrokken bij de organisatie of programmering van concerten en levert bijvoorbeeld een bijdrage in de vorm van foto’s, toelichtingen, sprekers, expositiemateriaal of partituren.
De Stichting heeft twee cd’s met muziek van de De Langes uitgebracht en kreeg daarmee veel aandacht op o.a. Radio 4.
Gedenkwaardig in de afgelopen jaren waren verder verschillende symposia met De Lange als thema, radio-uitzendingen en artikelen gewijd aan De Lange en bovenal de Festivaldag “Licht op De Lange” (2009) in De Doelen en de Laurenskerk in Rotterdam.
De wens is dat de composities van Daniël en Samuel de Lange de plek in het Nederlandse muziekleven terug zullen krijgen die zij ooit hadden en die past bij hun kwaliteit.